CLASSES TELEMÀTIQUES DE TEÒRICA A LES 20h AMB L’APLICACIÓ ZOOM


DILLUNS 23/05. TEMA 9. UTILITZACIÓ DE LA VIA

DIMARTS 24/05. TEMA 10. VELOCITAT i DISTÀNCIES

DIMECRES 25/05. CLASSE ANUL·LADA PER MOTIUS PERSONALS

DIJOUS 26/05. TEMA 10. VELOCITAT i DISTÀNCIES